Konferencja All About Football Częstochowa 2016

All About Football: „Nurturing Excellence through Education. Building the Foundations of Effective Training”.

To projekt edukacyjny, organizowany wspólnie z Polską Fundacją Sportu i Kultury, który zakłada cykliczną, organizację dwudniowych konferencji szkoleniowych, których tematem przewodnim jest edukacja dzieci i młodzieży w dziedzinie sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej. Do grona prelegentów zapraszani są uznani przedstawiciele brytyjskiej szkoły piłki nożnej, którzy w ostatnich latach odnieśli znaczące sukcesy zarówno w piłce nożnej, jak i w różnych dyscyplinach olimpijskich.

Celem konferencji jest inspirowanie polskich trenerów, nauczycieli, sprawdzonymi wzorcami, które przyczyniły się do osiągnięcia sukcesów w dziecięcej i młodzieżowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców.

Strategia szkolenia zakłada konieczność odpowiedniej edukacji, niezbędnej zarówno do osiągnięcia dobrych wyników sportowych, jak i dobrego radzenia sobie w dorosłym życiu.

Zaproszenie renomowanych ekspertów i przedstawicieli brytyjskiego podejścia do szkolenia naszych kadr trenerskich ma na celu kompleksowe podejście do zagadnienia szkolenia dzieci i młodzieży, opartego na edukacji oraz racjonalnym i spójnym systemie treningowym.

Częstochowska edycja warsztatów szkoleniowych dla trenerów piłki nożnej odbyła się w dniach: 9-10 kwietnia 2016 roku.

Część wykładowa odbyła się na terenie Centralnej Państwowej Szkoły Pożarnej w Częstochowie. Jednym z wykładowców tej części był brytyjski trener Colin Reid. W części praktycznej na boisku trenerowi asystowali Piotr Baster i Jacek Pobiedziński.

Prezentacja autorskiego systemu szkoleniowego objęła takie zagadnienia jak:

  • Momenty w czasie gry – cztery momenty wraz z przejściami,
  • Ćwiczenia treningowe oraz ich formy  – stała, zmienna, nieprzewidywalne,
  • Style trenerskie i metody interwencji trenera w czasie sesji – formuła interwencji,
  • Zasady poszczególnych faz gry związane z meczem oraz trenowaniem / szkoleniem (atak – obrona, obrona – atak oraz przejścia pomiędzy atakiem, a obroną).

Podczas konferencji nie zabrakło praktyki trenerskiej.

W tej części odbyły się zajęcia techniczne i strategiczne w zakresie np.: kontroli piłki, małe gry (SSG), zajęcia drużynowe i gry zadaniowe, zaawansowane ćwiczenia techniczno-taktyczne (ATP), jak również trening funkcjonalny, schematy i fazy gry.